กรอกรายละเอียดของคุณ…
เลือกของรางวัล
กรอกที่อยู่
ลุ้นรับรางวัล

โปรดใส่รายละเอียดของคุณสำหรับรางวัลที่จะได้รับ:

กรุณาเลือก
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระอีเมล์
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ลูกค้า และสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุน รางวัล สามารถ แบ่งปันข้อมูลกับข้าพเจ้าบนเวปไซด์ และติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ หรือ โพสต์ที่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจไว้, สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด คลิกที่นี่
Apple iMac

Apple iPhone 5S

Apple iPad Air
Planet 49 Asia Pacific รับประกันได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้กำลังดำเนินการอยู่ หลังจากที่เข้ามาถึงหน้าของการแข่งขันนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนจะพบกับแบบสอบถามและข้อเสนอส่วนลดต่างๆจากผู้โฆษณา, ซึ่งการลงทะเบียนนี้ ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องกรอกแบบสอบถามเหล่านั้นทั้งหมด และไม่ต้องแจ้งอีเมลล์ หรือข้อมูลของตนเองให้กับผู้โฆษณารายอื่น

Planet 49 Asia pacific นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจาก Apple Inc (USA) and Apple South Asia (Thailand) Limited เครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple รวมถึงโลโก้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องของผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น